ODBIERZ PIENIĄDZE ZA FAKTURY!

Faktoring w branży transportowej – dlaczego warto?

Branża transportowa to sektor, który szczególnie odczuwa wszelkiego rodzaju kryzysy oraz załamania rynkowe. Głównym problemem tej branży są również długie terminy płatności faktur, co bardzo często skutkuje mniejszą stabilnością finansową przedsiębiorstwa, a w najgorszym wypadku może doprowadzić ją do niewypłacalności.

Faktoring w branży transportowej

Rozwiązaniem tego problemu może być faktoring dla transportu, z którego korzysta obecnie ponad 8 tyś. przedsiębiorców w Polsce. Wykup faktur to usługa przeznaczona dla zarówno przewoźników krajowych, jak i międzynarodowych. Korzystać z niej mogą również spedytorzy.

Firmy transportowe decydujące się na faktoring otrzymują gotówkę w ciągu 24 godzin od wystawienia faktury i zyskują możliwość terminowego wywiązywania się z własnych zobowiązań takich jak: raty leasingowe, ZUS, US, wypłaty pracownicze oraz opłaty za paliwo. Przedsiębiorca zwiększa w ten sposób płynność finansową, co ostatecznie umożliwia rozwój firmy. Pieniądze uzyskane z faktoringu można bowiem przeznaczyć na powiększanie floty, a także docieranie do nowych klientów.

Faktoring dla transportu to usługa dostosowane do obecnych potrzeb Klienta. Istnieje możliwość sfinansowania jednej, kilku lub wszystkich transakcji. Ponadto faktoring pozwala na przeniesienie części lub całości ryzyka niewypłacalności kontrahenta na instytucję faktoringową, która zajmuje się również monitoringiem należności. Przedsiębiorcy decydujący się na faktoring mają także możliwość negocjowania ciekawych rabatów w związku terminowymi płatnościami.

Z tego powodu produkt ten jest tak często wykorzystywany przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Daje bowiem pełną elastyczność i kontrolę, przy jednoczesnym odciążeniu się od formalności.